Vatrogasni aparati i hidrantska oprema

Zaštitna oprema

VATROGASNI APARATI

Vatrogasni aparat CO2-10
Vatrogasni aparat CO2-5
Vatrogasni aparat SP S-1a
Vatrogasni aparat SP S-2a
Vatrogasni aparat SP S-3a
Vatrogasni aparat SP S-6a
Vatrogasni aparat SP S-9a
Vatrogasni aparat S-9 kom
Vatrogasni aparat SPS-50
Spojka reducir A/B 110/75
Spojka reducir B/C 75/52
Spojka reducir C/D 52/25
Spojka odvodna fi 110
Spojka odvodna fi 52
Spojka odvodna fi 75
Spojka dovodna fi 52
Spojka dovodna fi 75
Spojka dovodna fi 110
Spojka slepa fi 52
Spojka slepa fi 75
Spojka slepa fi 110
Spojka stabilna fi 25
Spojka stabilna fi 52
Spojka stabilna fi 75
Spojka stabilna fi 110
Ventil ugaoni fi 52

protiv požarni aparati